Đa phương tiện

Tòa nhà đầu tiên của Bảo tàng

Tòa nhà đầu tiên của Bảo tàng được khởi công xây dựng vào năm 1915, hoàn thành năm 1916 và mở cửa đón khách tham quan vào năm 1919