Đa phương tiện

Vườn hoa thành phố (Jardin de Tourane) vào những năm đầu thế kỷ XX

Vườn hoa thành phố (Jardin de Tourane) vào những năm đầu thế kỷ XX, nơi tọa lạc Bảo tàng Điêu khắc Chăm ngày nay