Tin tức & Sự kiện

Bảo tàng Điêu khắc Chăm tiến hành khai quật tại di tích Chăm Phong Lệ

Hiện trường khu khảo cổ

Được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quyết định số 2100/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2018, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành khai quật tại di tích Chăm Phong Lệ, thuộc tổ 4, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Giới thiệu vị trí địa lý, tọa độ, ý nghĩa, giá trị của địa điểm khảo cổ

Khu di tích Chăm Phong Lệ nằm ở tọa độ 16000’08” vĩ Bắc và 108011’55” kinh Đông thuộc địa phận Tổ 4, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Di tích đã được Bảo tàng Điêu khắc Chăm phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện khai quật 2 lần vào các năm 2011, 2012.

Qua các đợt khảo cổ và kết quả trao đổi từ các hội thảo khoa học trước đây đã xác định tính chất, vai trò và giá trị của khu di tích này. Tuy nhiên, các đợt khai quật mới chỉ làm xuất lộ được một phần của quần thể này; do đó, cần tiếp tục khai quật khảo cổ để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích.

Mục đích khai quật

- Phát lộ toàn bộ nền móng của kiến trúc phía Đông để nhận diện kích thước, kết cấu, chức năng và mối quan hệ giữa kiến trúc phía Đông với ngôi tháp chính và các khu vực khác của di tích.

- Nghiên cứu khoa học để phục vụ cho việc trùng tu, bảo quản, phát huy  giá trị di tích khảo cổ Phong Lệ.

Đơn vị chủ trì khai quật: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Người chủ trì khai quật: TS. Đặng Hồng Sơn, Phó Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Phó Chủ nhiệm bộ môn khảo cổ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đơn vị phối hợp khai quật: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Diện tích khai quật dự kiến: 327m2

Thời gian khai quật: Đến tháng 8/2018

Kết quả chi tiết của cuộc khai quật sẽ được thông tin trong buổi báo cáo kết quả khảo cổ, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2018.

                                                                                                            Tin và ảnh: Hòa Bình