Tin tức & Sự kiện

Đại hội Công đoàn Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng 12/6, Công đoàn Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí dân chủ, đoàn kết, tập hợp được nhiều ý kiến xây dựng của tập thể đoàn viên đối với hoạt động công đoàn Bảo tàng thời gian đến.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia đóng góp ý kiến đối với các hoạt động của cơ quan; chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVCNLĐ. Đây là cơ sở tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao của CBCCVCNLĐ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tại đơn vị. Các phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” gắng với thực hiện cuộc vận động CBCCVCNLĐ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” được áp dụng qua các sáng kiến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm. Các phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”, “Xây dựng cơ quan văn hóa”, chương trình “5 không, 3 có”, thực hiện chỉ thị 29 về “5 xây – 3 chống”, năm văn hóa, văn minh đô thị 2015, 2016… được đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới với việc sắp xếp lại các tổ công đoàn, xây dựng các quy chế hướng dẫn về chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của Ban chấp hành, quy chế làm việc với lãnh đạo đơn vị, kế hoạch công tác năm, phân công trách nhiệm của từng ủy viên BCH... Trên cơ sở đó, các hoạt động phối hợp với chính quyền, Đoàn thanh niên và các đơn vị ngoài Bảo tàng đạt hiệu quả ngày một cao. Kết quả thi đua hằng năm của Công đoàn Bảo tàng Điêu khắc Chăm luôn đạt được những kết quả tích cực: 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, 95% đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”; tập thể Công đoàn Bảo tàng Điêu khắc Chăm được Công đoàn Sở công nhận danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” liên tục từ năm 2013 đến năm 2016.

Trong thời gian đến, sau khi hoàn thành cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa Bảo tàng, công tác nghiên cứu, trưng bày, quảng bá, cung cấp dịch vụ của Bảo tàng cũng sẽ có những đổi mới đồng bộ để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, tham quan của du khách. Điều này đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu đối với hoạt động Công đoàn. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được; nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”; Công đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục tập trung đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của công đoàn là chú trọng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi CBCCVCNLĐ; lấy lợi ích làm điểm thu hút CBCCVCNLĐ; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh ghi nhận từ Đại hội:

Ông Nguyễn Hồ, Chủ tịch Công đoàn khóa III, báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới

Đại hội nhận được nhiều ý kiến đóng góp sát sao, thiết thực từ đoàn viên công đoàn

Bầu cử Ban chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

     Ban chấp hành Công đoàn Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng lần thứ VI

Tin và ảnh: Hòa Bình