Tư liệu

Bản đồ di tích Chăm tại Việt Nam

Nguồn ảnh (có bổ sung và hiệu đính): Nguyễn Văn Kự - Ngô Văn Doanh -Andrew Hardy, Du khảo Văn hóa Chăm, NXB Thế giới, 2005

Tải ảnh dung lượng cao tại đây