Tư liệu

Trưng bày di động tại cộng đồng “Từ nguồn xuống biển – Vết tích Champa xứ Quảng”

Cuộc trưng bày di động tại công đồng “Từ nguồn xuống biển – Vết tích Champa xứ Quảng” do Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng thực hiện, với sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, nhằm giới thiệu phản ảnh vết tích văn hóa Champa trong trong sinh hoạt của cộng đồng cư dân tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Trưng bày diễn ra tại:

- Lăng Bà Thu Bồn, Quảng Nam từ 30/3 – 8/4/2015

- Lăng Bà Phường Chào. Quảng nam từ 11/4 – 20/4/2015

- Làng Mỹ Sơn, Quảng Nam từ 22/4 – 1/5/2015

- Phong Lệ, Đà Nẵng từ 02 – 8/05/2015

- Quá Giáng, Đà Nẵng từ 11 – 15/5/2015

- Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng Từ 18 – 22/5/2015

 

Tải nội dung tại địa chỉ này