Trưng bày

Phòng trưng bày Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế


Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế nằm về phía bắc đèo Hải Vân, là vùng cực bắc của vương quốc Champa xưa. Ở khu vực này hiện còn một ngôi tháp Chăm nhỏ, được phát hiện vào năm 2001 tại thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mặc dù không có nhiều đền tháp còn đứng vững trên mặt đất, nhưng vẫn còn tìm thấy ở khu vực bắc Champa nhiều dấu tích nền móng, hiện vật điêu khắc và một số văn bia. Các văn bia có niên đại từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 10 nói đến việc xây dựng các đền tháp thờ thần Siva cũng như các công trình Phật Giáo. Phong cách nghệ thuật của điêu khắc cho thấy tính thống nhất của khu vực này với vùng lân cận phía nam, Đà Nẵng và Quảng Nam, trong các thế kỷ IX - X.