Trưng bày

Phòng trưng bày Quảng NgãiTrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày nay không còn thấy các tháp Chăm như ở hai tỉnh lân cận Quảng Nam và Bình Định. Nhưng từ đầu thế kỷ XX, các nhà khảo cổ đã khảo sát và phát hiện những di tích Chăm ở các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, như ở Đông Phúc, Phú Thọ, Cổ Lũy, Châu Sa.

Đặc biệt, cuộc khai quật năm 1904 tại di tích Chánh Lộ (nay thuộc thị xã Quảng Ngãi) đã phát hiện dấu vết một khu đền tháp lớn, có niên đại vào khoảng thế kỷ XI cùng với nhiều hiện vật. Đầu năm 2017, một nền móng tháp Chăm được phát hiện ở núi Thiên Bút, gần với di tích Chánh Lộ.