Trưng bày

Phòng trưng bày Văn khắcVăn khắc Champa đã được tìm thấy tại một số vách đá, trên các chi tiết trang trí kiến trúc, trên các bệ tượng thần và trên các vật dụng bằng kim loại hoặc bằng đất nung. Tuy nhiên các bản văn quan trọng và chi tiết chủ yếu được khắc trên các tấm bia đá. Bia đá thường được dựng trước các ngôi tháp thờ các vị thần Hindu giáo hoặc Phật giáo, ghi lại việc xây dựng, trùng tu đền tháp cũng như việc dâng cúng đất đai hoặc giao người trông coi các ngôi đền tháp. Các văn bản khắc trên bia thường nhân danh các vị vua, các người trong hoàng tộc hoặc quan lại cao cấp; nội dung văn bia cho chúng ta biết những thông tin về đời sống xã hội và tín ngưỡng của vương quốc Champa cũng như mối quan hệ của Champa với các nước láng giềng.

Niên đại ghi trên các văn bia là cơ sở quan trọng để xác định thời kỳ xây dựng các ngôi tháp cũng như giúp suy đoán niên đại của các hiện vật điêu khắc gắn liền với các công trình kiến trúc.

Các văn bia trước thế kỷ X sử dụng tiếng Sanskrit và dùng hệ thống chữ viết Brahmi (chữ Phạn). Từ thế kỷ X về sau, tiếng Chăm cổ được sử dụng thay thế dần cho tiếng Sanskrit trên các văn bia.