Trưng bày

Văn hóa Chăm Ninh ThuậnNinh Thuận là một tỉnh cực Nam Trung bộ của Việt Nam. Thời kỳ Vương quốc Champa, Ninh Thuận và Bình Thuận thuộc châu Panduranga của Champa. Hiện nay, Ninh Thuận có 6 huyện, 1 thành phố tỉnh lỵ là Phan Rang-Tháp Chàm, với số dân cả tỉnh chỉ trên 600.000 người gồm người Kinh và 26 dân tộc thiểu số. Trong đó, người Chăm trên 67.000 người chiếm gần 12% dân số cả tỉnh và chiếm hơn 41% số người Chăm trên cả nước.

Vốn di sản văn hóa mà người Chăm Ninh Thuận còn để lại cho đến ngày nay tuy mất mát, mai một khá nhiều nhưng vẫn thể hiện được những giá trị tiêu biểu về một nền văn hóa đặc sắc, gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể, là một bảo tàng sống sinh động, mang một sắc thái riêng hấp dẫn, góp phần làm phong phú nền văn hóa đa dân tộc của Việt Nam.