Trưng bày

Trưng bày Kho mở


Trong năm 2019, Bo tàng Điêu khắc Chăm thực hiện trưng bày Kho mở với sốợng 47 hiện vật, đưc trưng bày theo từng chủ đề, nhằm mục đích to điều kiện cho khách tham quan có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các hiện vật của Bảo tàng, qua đó phát huy tác dụng giá trị của hiện vật, hy vọng sẽ góp phần phục vụ tốt hơn cho du khách khi đến tham quan, nghiên cứu tại Bảo tàng.