Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2400/QĐ-BVHTTDLQuyết định29/09/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
2226/QĐ-BVHTTDLQuyết định14/09/2022 Về việc thành lập Mạng lưới Chuyển đổi số cộng đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
142/KH-UBNDKế hoạch28/07/2022 Kế hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
1909/QĐ-TTgQuyết định12/11/2021 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
2574/QĐ-BVHTTDLQuyết định15/09/2020 Phê duyệt kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
293/2020/NQ-HĐNDNghị quyết22/05/2020 Quy định miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Khác
Tải văn bản/ biểu mẫu:
15/2020/NĐ-CPNghị định03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
460/QĐ-SVHTTQuyết định11/10/2019 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Khác
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4517/ QĐ-UBND Quyết định07/10/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bảo tàng Điêu khắc Chăm
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
43-NQ/TWNghị quyết24/01/2019 VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Cơ quan ban hành: Ban chấp hành Trung ương
Tải văn bản/ biểu mẫu:
 
 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
 
Thời gian
Từ 7h30 đến 17h00 tất cả các ngày
Giá vé
60.000 đồng/người/01 lượt tham quan
Địa chỉ
số 02, đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 
Lượt truy cập: 575,326 Hôm qua: 487 - Hôm nay: 27 Tuần trước: 3,563 - Tuần này: 514 Tháng trước: 58,991 - Tháng này: 47,661 Đang trực tuyến: 15