P, Q, S

Ngày đăng: 05/03/2016

Tài liệu tiếng Việt (xếp theo họ tên tác giả - P, Q, S)

-Pari Chàm, Tết Chiêm Thành, P.T. Số 97; 98

-Parik., Nguồn gốc và phong tục hoả táng của người Chàm theo đạo Bà-la-môn, P.T. Số 93;94

-Peter Bums và Roxanna M.Brown, Quan hệ ngoại giao Chàm – Philippin thế kỷ XI, Đô thị cổ Hội An

-Phạm Đình Ân, Tìm hiểu văn hoá dân gian dân tộc Chăm qua một cuốn sách, VHDG . Số 3.1992

-Phạm Đức Dương, Nốt nhạc thiển hoà hiếu trong quan hệ Đại Việt Champa thời Trần Nhân Tông  

-Phạm Đức Mạnh, Về không gian văn hoá Sa Huỳnh, N.P.H.M.V.K.C.H năm 1985

-Phạm Đức Mạnh, Suy nghĩ về “ không gian văn hoá ” của văn hoá Sa Huỳnh và về Sa Huỳnh, K.C.H. Số 3.1985

-Phạm Đức Mạnh, Cụm di tích Thuận Hải trong hệ thống Sa Huỳnh, K.C.H. Số 2.1987

-Phạm Duy, Dân nhạc Chàm còn lại, Đặc khảo về dân nhạc

-Phạm Hữu Mỹ, Tượng nữ thần Devi  

-Phạm Hữu Mỹ, Về bức phù điêu đá Chămpa  

-Phạm Lý Hương, Nghề làm gốm bằng tay của người Chăm ở Thuận Hải, D.T.H. Số 1+2.1988

-Phạm Ngọc Trung, Tháp Chàm : Một vài suy nghĩ về kỹ thuật gia cố nền móng, N.P.H.M.V.K.C.H năm 1984

-Phạm Quang Thọ, Hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu , bảo tồn và phát huy khu di tích Mỹ Sơn  

-Phạm Thị Vinh, Giáo dục với sự nghiệp phát triển của người Chàm Hồi Giáo Việt Nam, Một số vấn đề về văn hoá với phát triển ở Việt Nam – Lào – Campuchia

-Phạm Văn Dương, Góp phần tìm hiểu kỹ thuật xây dựng tháp Chăm, Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng. Dân tộc học Việt Nam . ( I ) . H.1999

-Phạm Văn Rớt, Luật tục Atach của người Chăm An Giang, VHNT . Số 7.1999

-Phạm Văn Sơn, Cuộc nam tiến của Việt Nam, Việt Nam tranh đấu sử

-Phạm Văn Sơn, Phụ lục về Chiêm Thành, Phù Nam, Cambodge và Ailao, Quân lực Việt Nam chống ngoại xâm và nam tiến. Quyển II

-Phan An. Phan Xuân Biên, Trạng thái xã hội của người Chăm ở điểm xuất phát đi lên chủ nghĩa xã hội, Miền Nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước

-Phan Đăng Thanh, Việc giao thiệp với Chiêm Thành, Cải cách Hồ Quý Ly

-Phan Du, Quảng Nam thừa tuyên đạo, Quảng Nam qua các thời đại. Quyển Thượng

-Phan Hải và Trần Kỳ Phương, Tháp Chàm, Đất Việt. Số tháng 10- 1984

-Phan Hoàng, Tháp núi Bà: truyền thuyết và hiện thực, KTNN. Số 140

-Phan Huy Lê, Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Chăm. Sự hình thành và phát triển của vương quốc cổ Champa, Lịch sử Việt Nam. Tập I

-Phan Khoang, Những trương đầu của lịch sử hai sứ Thuận Quảng. Những đợt di dân đầu tiên trong cuộc nam tiến của dân tộc Việt Nam, Sử Địa. Số 1/1968

-Phan Khoang, Nam tiến: Chiếm hết đất Chiêm Thành, Việt sử: Xứ Đàng trong 1558 – 1777. Cuộc nam tiến của dân tộc Việt Nam

-Phan Lạc Tuyên, Góp phần tìm hiểu người kinh-cựu ở vùng Chàm Thuận Hải  

-Phan Lạc Tuyên, Nông nghiệp cổ truyền của người Chăm ở Thuận Hải, D.T.H. Số 1.1990

-Phan Lạc Tuyên, Sự liên hệ giữa khảo cổ học và dân tộc học qua một số công tác điền dã tại vùng Chàm Thuận Hải, Những phát hiện mới về khảo cổ học (N.P.H.M.V.K.C.H) năm 1977

-Phan Quốc Anh, Vài suy nghĩ về việc nghiên cứu văn hoá Chăm ở Ninh Thuận, Đ.N. Á. Số 2.1999

-Phan Quốc Anh, Vài nét về văn hoá truyền thống Chăm (từ góc nhìn văn hoá Đông Nam Á), Đ.N. Á. Số 5.2001

-Phan Quốc Anh, Đôi nét ảnh hưởng của tôn giáo ấn - độ đối với văn hoá Chăm Bàlamôn Ninh Thuận  

-Phan Quốc Anh, Những đặc trưng của lễ hội Katê, VHNT. Số 2.2002

-Phan Thanh Bình, Dưới chân tháp cổ Pô Naga nghĩ về văn hoá Việt – Chàm, Nghiên cứu Văn hoá nghệ thuật. (NCVHNT). Số 2.1991

-Phan Thị Yến Tuyết, Nhà ở - trang phục – ăn uống của người Chàm Islam, Nhà ở trang phục ăn uống của các dân tộc vùng đồng bằng sông Cửu Long

-Phan Thuận An, Từ các học hội ở Đông Dương đến số tượng Chàm ở Huế, Thông tin khoa học và công nghệ Thừa Thiên - Huế (TTKH – CN TT – H). Số 1.1991

-Phan Thuận An, Từ các học hội ở Đông Dương đến Phòng Chàm ở Huế  

-Phan Trọng Hải, Phát hiện một số di vật bằng đá thuộc văn hoá Chàm trong khu vực Tháp Đôi (Nghĩa Bình), N.P.H.M.V.K.C.H năm 1983

-Phan Văn Dốp, Những kết quả nghiên cứu bước đầu về người Chăm  

-Phan Văn Dốp, Âm nhạc và múa trong lễ hội dân gian của người Chăm ở Thuận Hải, K.H.X.H. Số 4

-Phan Văn Dốp, Người Chăm ở đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Vấn đề dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long. H.1991

-Phan Xuân Biên, Văn hoá Chăm những yếu tố bản địa và bản địa hoá  

-Phan Xuân Biên, Tính đa dạng của văn hoá Chăm  

-Phan Xuân Quang, Một số phát hiện quan trọng về khảo cổ học thuộc hai nền văn hoá Sa Huỳnh và văn hoá Chàm ở Đại Lộc, Đất Quảng. Số 76.1993

-Phan Yến Tuyết, Đặc điểm văn hoá vật chất của người Chăm theo đạo Islam ở đồng bằng sông Cửu Long qua một số dạng thức cơ bản, Thông tin Khoa học lịch sử Thành

phố Hồ Chí Minh. 8/1990

-Phòng VH – TT huyện Bắc Bình, Đoàn nghệ thuật dân gian bán chuyên nghiệp dân tộc Chàm huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận, Xây dựng đời sống văn hoá ở các tỉnh phía Nam

-Phú Hãn, Lễ vía và Chúa xứ ở núi Sam, KTNN. Số 247

-Phú Trạm, Ngôn ngữ - chữ viết Chăm một vài minh định có tính học thuật và thực hiện, VNDTVMN. Số 14.1996

-Phú Văn Hãn, Chữ viết của người Chăm ở Việt Nam, K.H.X.H. Số 10

-Phú Văn Hằn, Cộng đồng Islam Việt Nam - sự hình thành, hoà nhập, giao lưu và phát triển, Nghiên cứu Tôn giáo . Số 1.2001

-Phú Văn Hằn, Văn hoá dân tộc Chăm , truyền thống và hiện đại, Sáng tạo và bảo tồn giá trị văn hoá văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam

-Phú Văn Hằn, Vấn đề chữ viết Chăm hiện nay, Giáo dục và sự phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số phía Nam

-Phú Văn Hằn, Quan hệ ngữ âm giữa tiếng Chăm và tiếng Raglai  

-Quách Tấn, Thắng cảnh cổ tích: Các ngọn tháp, Non nước Bình Định

-Quãng Cẩn, Katê đến hẹn nhớ về  

-Sakaya, Văn hoá dân gian người Chăm với vấn đề phát triển du lịch Ninh Thuận, Văn hoá nghệ thuật. Số 9.2001

-Sang Thu Thuỷ, Lễ hội Tháp Bà, Thông tin lịch sử Phú Khánh. Số 1/1989

-Sử Văn Ngọc, Đám cưới người Chàm Balamôn ở Thuận Hải, Những vấn đề dân tộc học ở miền Nam Việt Nam. Tập II

Tin cùng chuyên mục

 
 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
 
Thời gian
Từ 7h30 đến 17h00 tất cả các ngày
Giá vé
60.000 đồng/người/01 lượt tham quan
Địa chỉ
số 02, đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 
Lượt truy cập: 488,362 Hôm qua: 1,097 - Hôm nay: 357 Tuần trước: 3,494 - Tuần này: 1,454 Tháng trước: 52,385 - Tháng này: 32,744 Đang trực tuyến: 24