N

Ngày đăng: 05/03/2016

Tài liệu tiếng Việt (xếp theo họ tên tác giả - N)

-N.F. Alieva, Tính biến dạng của các hình vị tiếng Chàm dưới ánh sáng của tiến trình thay đổi loại hình trong ngôn ngữ này, Ngôn ngữ . Số 1.1986

-N.I. Niculin, Nhà du hành Nga ở thế kỷ XV nói về nước Champa, Xưa nay. Số 38.1997

-N.T. Thanh, Vài nét về lịch sử dân tộc Chàm  

-N.T.S., Lễ hội Tháp Bà ( Po Naga ) Nha Trang, Văn hoá và đời sống . Tháng 7-1992

-Nghiêm Thẩm, Tôn giáo của người Chàm tại Việt Nam, Quê Hương. Bộ 2. Tập 1/1962

-Nghiêm Thẩm, Sơ lược về các kho tàng chứa bảo vật của các vua Chàm  

-Ngô Đức Thịnh, Trang phục dân tộc Chăm, Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam

-Ngô Đức Thịnh, Tục thờ Bà mẹ Chăm, Đạo mẫu ở Việt Nam. Tập I (khảo cứu)

-Ngô Huy Giao, Dân tộc Chàm  

-Ngô Minh San, Quanh những Linga và Yoni ở Tháp Bà Nha Trang, Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam

-Ngô Sĩ Hồng, Long Thạnh ( Nghĩa Bình ) bước tiến mới trong nhận thức về giai đoạn sớm văn hoá Sa Huỳnh, K.C.H. Số 1.1986

-Ngô Sĩ Hồng, Nguồn gốc và quá trình phát triển của văn hoá Sa Huỳnh  

-Ngô Sĩ Hồng, Nghệ thuật trang trí gốm sớm văn hoá Sa Huỳnh  

-Ngô Sĩ Hồng, Trần Quí Thịnh, Khu mộ chum Hậu Xá, Hội An ( QN-ĐN ) và nhận thức mới về văn hoá Sa Huỳnh  

-Ngô Thế Phong, Nghiên cứu và khai quật khảo cổ về văn hoá Sa Huỳnh ở Bảo tàng lịch sử Việt Nam, VHNT . Số 3.2002

-Ngô Văn, Từ các vị thần ấn - độ giáo đến vị thần chủ của Mỹ Sơn  

-Ngô Văn Ban, Xung quanh tấm bia Võ Canh  

-Ngô Văn Ban, Từ dinh Thái Khang đến tỉnh Khánh Hoà  

-Ngô Văn Doanh, Từ một hình động vật hai đầu trên bệ đá Mỹ Sơn E1, D.T.H. Số 4.1979

-Ngô Văn Doanh, Thành Hồ - cửa ngõ châu Thượng Nguyên (Tây Nguyên ) của Champa, N.C.L.S. Số 3.2001

-Ngô Văn Doanh, Về pho tượng đồng phát hiện năm 1978 tại Đồng Dương (QN- ĐN), N.P.H.M.V.K.C.H. năm 1979

-Ngô Văn Doanh, Ấn Độ và văn hoá Chămpa, Đ.N. Á . Số 4.1994

-Ngô Văn Doanh, Rica Nưgar- lễ hội chuyển mùa của người Chăm ( từ góc độ nông lịch), Đ.N. Á. Số 4.1999

-Ngô Văn Doanh, Vũ điệu đạp lửa trong lễ hội Rica Nưgar của người Chăm, Đ.N. Á. Số 5.1999

-Ngô Văn Doanh, Kosa trong tôn giáo và nghệ thuật Champa   , Đ.N. Á. Số 2.2000

-Ngô Văn Doanh, Lễ múa tống ôn trong Rica Nưgar của người Chăm, Đ.N. Á. Số 3.2000

-Ngô Văn Doanh, Toh Mưtôn trong lễ hội Rija Nưgar của người Chăm - những dấu ấn lịch sử, Đ.N. Á. Số 4.2000

-Ngô Văn Doanh, Yang Tikuh – núi đá trắng và lễ tế trâu trắng : từ truyền thống Ấn Độ xưa đến tín ngưỡng dân gian hiện nay của người Chăm, Đ.N. Á. Số 1.2001

-Ngô Văn Doanh, Đồ cúng trong Rija Nưgar của người Chăm - những lớp văn hoá, Đ.N. Á. Số 3.2001

-Ngô Văn Doanh, Champa và buổi đầu tiếp xúc với Ấn Độ, Đ.N. Á. Số 6.2001

-Ngô Văn Doanh, Lễ hội Rija Nưgar và thần điện đầu năm của người Chăm, Đ.N. Á. Số 1.2002

-Ngô Văn Doanh, Để có những điệu múa thiêng trong lễ hội Rija Nưgar của người Chăm, Đ.N. Á. Số 2.2002

-Ngô Văn Doanh, Ngôi đền Chăm Indrakantesvara ở Quảng Trị, Xưa nay. Số 70

-Ngô Văn Doanh, Kosa trong nghệ thuật Champa, Xưa nay. Số 77B

-Ngô Văn Doanh, Hòn đá nẻ và những bi ký cổ Champa, Xưa nay. Số 77.2000

-Ngô Văn Doanh, Những tác phẩm điêu khắc đá cổ Champa mới phát hiện ở Quảng Nam, Xưa nay. Số 98 và 100/2001

-Ngô Văn Doanh, Tháp Chàm ghi chép điền dã, NCNT. Số 5.1986

-Ngô Văn Doanh, Tín ngưỡng Pô Nagar trong đời sống văn hoá của người dân Khánh Hoà  

-Ngô Văn Doanh, Các phong cách nghệ thuật kiến trúc ở Mỹ Sơn  

-Ngô Văn Doanh, Po Klaung Garai (Champa , Việt Nam), Danh thắng và kiến trúc Đông Nam Á

-Ngô Văn Doanh, Những yếu tố ấn - độ trong văn hoá Champa ở Việt Nam, Việt Nam – Đông Nam Á quan hệ lịch sử văn hoá

-Ngô Văn Doanh, Nền nghệ thuật sân khấu của người Chăm thời kỳ Vương quốc Champa, Nghệ thuật sân khấu Chăm. H.1997

-Ngô Văn Doanh, Tín ngưỡng Po Nagar trong đời sống văn hoá của người dân Khánh Hoà, Văn hoá nghệ thuật Trung bộ

-Ngô Văn Doanh, Yang Prong . Đền thờ của Champa trên đất Tây nguyên, Tháp cổ Champa sự thật và huyền thoại

-Ngọc Canh, Các loại hình nghệ thuật Chàm, Nghệ thuật múa Chăm

-Nguyễn Bạt Tuỵ, Lễ kị ông bà ngày Tết của người Chàm Bà-la-môn ở Bình Tuy, Sử Địa. Số 5/1967

-Nguyễn Chiểu, Khai quật di chỉ Chàm cổ ở Trà Kiệu, QN-ĐN, N.P.H.M.V.K.C.H năm 1990

-Nguyễn Chiểu, Đồ gốm trong cuộc khai quật di chỉ Chàm cổ ở Trà Kiệu năm 1990, Khảo cổ học. Số 4.1991

-Nguyễn Chương, Ấn tượng không chỉ từ Tháp Chăm, KTNN . Số 174

-Nguyễn Công Bằng, Thêm một số tư liệu về kiến trúc Mandapa ở Tháp Bà – Nha Trang  

-Nguyễn Công Bằng, Bàn thêm về kỹ thuật xây dựng tháp Chăm, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2000

-Nguyễn Công Bằng, Về bộ Linga – Yoni trong miếu ông Thạch, Nha Trang . Số 19.1993

-Nguyễn Công Bằng, Từ Pô Inô Nagar đến Thiên Y A NA một chặng đường của truyền thống văn hoá Việt Nam, Nha Trang . Số 20.1993

-Nguyễn Công Bằng, Tháp Bà Nha Trang – di tích và lễ hội  

-Nguyễn Công Bình, Xã hội và đời sống của người Chăm ở đồng bằng sông Cửu Long, Văn hoá và cư dân đồng bằng sông C. L

-Nguyễn Đăng Thục, Nam tiến Việt Nam  

-Nguyễn Đình Khoa, Quá trình hình thành loại hình nhân chủng Chàm, Nhân chủng học Đông Nam Á

-Nguyễn Đình Tư, Tháp Klong Garai, Non nước Ninh Thuận

-Nguyễn Đình Tư, Phong tục tập quán của đồng bào sắc tộc, Non nước Ninh Thuận

-Nguyễn Đình Tư, Thành Hồ, Non nước Phú Yên

-Nguyễn Đình Tư, Tháp Bà Poh Nagar, Non nước Khánh Hoà

-Nguyễn Đức Hùng, Khảo cổ học Champa quá khứ và tương lai, K.C.H. Số 1.1978

-Nguyễn Đức Toàn, Quan hệ Chăm- Việt trong lịch sử qua tín ngưỡng dân gian, D.T.H. Số 4.1994

-Nguyễn Đức Toàn, Đôi nét về tín ngưỡng dân gian Chăm so sánh với tín ngưỡng của các dân tộc Nam đảo ở Việt Nam, D.T.H. Số 1.1999

-Nguyễn Đức Toàn, Tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng của các dân tộc nam đảo ở Việt Nam, Văn hoá nghệ thuật. Số 7.1998

-Nguyễn Đức Toàn, Tục thờ Po Nagar của người Chăm tương quan với tín ngưỡng thờ nữ thần tại Việt Nam, VHDG .Số 3.1998

-Nguyễn Đức Tuấn, Ngành Văn hoá thông tin Quảng Nam trong việc quản lý, bảo tồn và khai thác di tích Mỹ Sơn  

-Nguyễn Đức Tuấn, Ngành văn hoá Thông tin Quảng Nam trong việc quản lý, bảo tồn di tích Mỹ Sơn, Di tích Mỹ Sơn

-Nguyễn Duy Hinh, Truyền thuyết Pô Nagar ở khu vực Phú Khánh, Thuận Hải, D.T.H. Số 2.1978

-Nguyễn Duy Hinh, Thử bàn về quan hệ Việt Chàm trong lịch sử, D.T.H. Số 2.1980

-Nguyễn Duy Hinh, Thu hoạch về tháp Chàm, N.P.H.M.V.K.C.H năm 1978

-Nguyễn Duy Hinh, Trà Liên (Bình Trị Thiên) một ngôi tháp cổ, K.C.H. Số 1.1983

-Nguyễn Duy Hinh, Kalan Chàm nhận thức mới, K.C.H. Số 3.1988

-Nguyễn Duy Tỳ..., Di tích văn hoá Sa Huỳnh ở Quế Lộc ( QN-ĐN )  

-Nguyễn Duy Tỳ..., Di tích văn hoá Sa Huỳnh ở Đại Lãnh ( QN – ĐN )  

-Nguyễn Hải Liên, Làng văn hoá miền núi và làng văn hoá Chăm Ninh Thuận  

-Nguyễn Hồng Kiên, Đền tháp Champa, Xưa nay. Số 89.2001

-Nguyễn Hồng Kiên, Về nhóm đền tháp Chăm Pô Ya Jnư Nagar ở Nha Trang, VHNT. Số 12.1997

-Nguyễn Hồng Kiên, Thu nhận từ công cuộc tu bổ phục hồi thánh địa Mỹ Sơn  

-Nguyễn Hồng Kiên, Về nhóm đền tháp Chăm Pô Yan Inư Nagar ở Nha Trang  

-Nguyễn Hữu Dũng, Lễ tết Ka-tê của người Chàm Thuận Hải, Sưu tập Dân tộc học 1979

-Nguyễn Hữu Hiệp, Trẩy hội Núi Sam và lễ hội tắm bà, TGM .Số 194

-Nguyễn Hữu Thông, Bàn thêm về mối quan hệ văn hoá Việt – Chăm qua hình tượng thần nữ Thiên Y A NA, TTKHCN TT – H. Số 4.1995

-Nguyễn Khắc Ngữ, Khảo cứu lịch Chàm, V.H.A.C. Số 5/1958

-Nguyễn Khắc Ngữ, Sơ khảo văn hoá Chiêm Thành, V.H.A.C. Số 12/1959

-Nguyễn Khắc Ngữ, Một giả thuyết về truyện Tấm Cám  

-Nguyễn Khắc Ngữ, Bà Xá-Y- Nư (tức bà Ba-Tranh), V.H.N.S. Số 51/1960

-Nguyễn Khắc Ngữ, Hồi giáo, V.H.N.S. Số 65; 66; 67/1962

-Nguyễn Khắc Ngữ, Mẫu hệ Chàm  

-Nguyễn Khắc Tụng, Nhà cửa các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Malayô – Pôlinêxia : Nhà người Chàm, Nhà ở cổ truyền các dân tộc

-Nguyễn Khắc Viện, Vài nét về văn hoá Chăm, Kể chuyện đất nước

-Nguyễn Khương, Hang thoát y hiện thực hay huyền thoại ?, TGM . Số 258

-Nguyễn Lâm Anh Tuấn, Hôn lễ dân tộc Chăm, Hôn lễ xưa và nay ở Việt Nam

-Nguyễn Minh San, Quanh những Linga và Yoni ở Tháp bà Nha Trang  

-Nguyễn Minh Tiến, Lý Thường Kiệt với công cuộc bình Chiêm năm Ất Mão 1069, Lý Thường Kiệt con người và sự nghiệp

-Nguyễn Phi Hoanh, Mỹ thuật dân tộc Chàm, Lược sử mỹ thuật Việt Nam

-Nguyễn Quốc Hùng, Mỹ Sơn hành trình của một di sản  

-Nguyễn Quốc Lộc, Thành phần dân tộc tỉnh Phú Yên, Các dân tộc thiểu số ở Phú Yên

-Nguyễn Thành Phần, Luật tục và sự phát triển nông thôn của người Chăm hiện nay ở Việt Nam, Luật tục và phát triển nông thôn hiện nay ở Việt Nam - Kỷ yếu hội thảo

khoa học . H.2000

-Nguyễn Thành Trai, Trở lại Sa Huỳnh- Nghĩa Bình  

-Nguyễn Thành Trai, Di tích Bình Châu trong hay bên văn hoá Sa Huỳnh, K.C.H. Số 2.1985

-Nguyễn Thế, Việc phát hiện di tích văn hoá Champa tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế và mối liên quan đến vương quốc Lâm Ấp cổ xưa  

-Nguyễn Thế Anh, Thiên Y A NA hay sự tiếp nhận Bà chúa Chăm Pô Nagar của vương triều Nho giáo Việt Nam  

-Nguyễn Thế Anh, Chiến tranh giữa Cao Mên và Chiêm Thành, Lịch sử các quốc gia Đông Nam Á ( trừ Việt Nam ) . Từ nguyên sơ đến thế kỷ XVI

-Nguyễn Thị Kim Vân, Hiện trạng các di tích văn hoá Chàm ở thị trấn Ayun – Pa (Gia- rai), N.P.H.M.V.K.C.H năm 1996

-Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông của Champa, Việt Nam và Đông Nam Á thời kỳ chống xâm lược Nguyên Mông . Thế kỷ XIII

-Nguyễn Thuỵ Loan, Nhạc khí Chăm ở Ninh Thuận - bản sắc riêng và chung  

-Nguyễn Triệu, Di tích người Chàm, Phổ Thông ( P.T.) Số 35; 36/1960

-Nguyễn Triệu, Nhắc lại chuyện Tháp Chàm, P.T. Số 42

-Nguyễn Trường Uy, Thánh địa Mỹ Sơn xưa và nay, TGM . Số 169

-Nguyễn Từ Chi, Màu áo Chăm, Xưa nay. Số 115.2002

-Nguyễn Văn Hầu, Bước phiêu lưu của người Chàm Châu Đốc, Bách Khoa. Số 153

-Nguyễn Văn Luận, Lễ chém trâu Ngap Kubao của đồng bào Chàm, V.H.N.S. Số 3+4/1967

-Nguyễn Văn Luận, Việc tang ma và thờ cúng tổ tiên của người Chàm hồi-giáo ở Sài Gòn, Văn hoá tập san (V.H.T.S) Số 4+5/1969

-Nguyễn Văn Luận, Những đặc điểm trong việc hôn nhân của người Chàm hồi giáo, V.H.T.S. Số 1/1972

-Nguyễn Văn Luận, Nhà người Chàm, V.H.T.S. Số 1/1973

-Nguyễn Văn Luận, Một tập tục của chế độ mẫu hệ Chàm “ vào Kút ”, VNKCTS .Số 5

-Nguyễn Văn Luận, Lễ chém trâu Ngáp Kubao, VNKCTS . Số 5

-Nguyễn Văn Luận, Vua Po – Romé trong lịch sử và tín ngưỡng của người Chàm, VNKCTS . Số VII

-Nguyễn Văn Luận, Giới thiệu người Chàm hồi giáo ở Sài Gòn, Tạp chí Khảo cổ . Số 1 - Bộ mới

-Nguyễn Văn Siêu, Việc cũ ở Thuận Thành, Đại Việt địa dư toàn biên

-Nguyễn Văn Xuân, Vài nét về văn học và nghệ thuật Việt Nam trên đường nam tiến  

-Nguyễn Viết Trung, Về địa danh Nha Trang  

-Nguyễn Viết Trung, Về địa danh Nha Trang, Nha Trang . Số 7.1991

-Nguyễn Xuân Hồng..., Bước đầu tìm hiểu sự đan xen văn hoá giữa người Chàm và người Ba Na ở huyện Vân Canh, tỉnh Nghĩa Bình, Sưu tập Dân tộc học 1981

-Nguyễn Xuân Hồng..., Bước đầu tìm hiểu sự đan xen văn hoá giữa người Chàm và người Ba Na ở huyện Vân Canh, tỉnh Nghĩa Bình, D.T.H. Số 3.1983

-Nguyễn Xuân Lý, Phát quật khảo cổ lần thứ ba tại nhóm đền- tháp Pô Shanư  

-Nguyễn Xuân Lý, Trở lại vấn đề : Kỹ thuật xây dựng tháp Chàm, K.C.H. Số 3.1991

-Nguyễn Xuân Lý, Vài nhận xét về di tích kiến trúc Chăm ở Thuận Hải, K.H.X.H. Số 7

-Nguyễn Xuân Lý, Văn hoá Chăm và những khám phá về chất liệu trong kiến trúc, K.H.X.H. Số 12

-Nguyễn Xuân Lý, Nhóm đền tháp Pô Shanư  

-Nguyễn Xuân Nghĩa, Vài suy nghĩ về văn hoá Chăm trong bối cảnh văn hoá Việt Nam, D.T.H. Số 1.1987

-Nguyễn Xuân Nghĩa, Vài suy nghĩ về văn hoá Chăm trong bối cảnh văn hoá Việt Nam, Một số vấn đề phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số - Cái chung và cái riêng trong

nền văn hoá Việt Nam

-Nông Quốc Chấn, Văn hoá Chăm - Những giá trị cần được bảo tồn và phát huy, NCVHNT. Số 4.1992

-Nông Quốc Thắng, Sinh hoạt văn nghệ dân gian của dân tộc Chàm ở Thuận Hải, Văn hoá nghệ thuật. Số 1.1978

Tin cùng chuyên mục

 
 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
 
Thời gian
Thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần
- Buổi sáng: 7h30 đến 11h
- Buổi chiều: 13h00 đến 17h
Giá vé
60.000 đồng/người/01 lượt tham quan
Địa chỉ
số 02, đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 
Lượt truy cập: 355,806 Hôm qua: 416 - Hôm nay: 200 Tuần trước: 3,837 - Tuần này: 3,244 Tháng trước: 32,541 - Tháng này: 22,940 Đang trực tuyến: 27