Giới thiệu về Danh mục tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2016
Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về các hiện vật của Bảo tàng và các vấn đề liên quan đến văn hóa Chăm nói chung, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đang chuẩn bị dự án thành lập Thư viện của Bảo tàng.

Bước đầu, Bảo tàng đã sưu tập, sao chụp một số tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu nội bộ của cán bộ Bảo tàng và đáp ứng việc tham khảo, nghiên cứu tại chỗ cho những người quan tâm

* Các chữ viết tắt trong thư mục:

- DTVTĐ: Dân tộc và Thời đại

- ĐNA: Đông Nam Á

- KHXH: Khoa học Xã Hội

- NPHMVKCH: Những phát hiện mới về khảo cổ học

- VHAC: Văn hoá Á Châu

- VHNS: Văn hoá Nguyệt san

- VHTS: Văn hoá tập san

- PT: Phổ Thông

- DTH: Dân tộc học

- NCLS: Nghiên cứu lịch sử

- QN-ĐN: Quảng Nam-Đà Nẵng

- KCH: Khảo cổ học

- VH: Văn Học

- TTKH-CN TT-H: Thông tin khoa học và công nghệ Thừa Thiên-Huế

- NCNT: Nghiên cứu nghệ thuật

- NCVHNT: Nghiên cứu Văn hoá nghệ thuật

- VHNT: Văn hoá nghệ thuật

- VNDTVMN: Văn nghệ dân tộc và miền núi

- VHDG: Văn hoá dân gian

- TGM: Thế Giới Mới

- KTNN: Kiến thức ngày nay

- VHQT: Văn hoá Quảng Trị

- VNKCTS: Việt Nam Khảo cổ tập san

- VHCDT: Văn hoá các dân tộc

Các bản dịch từ tài liệu tiếng Pháp:  

- Thống kê khảo tả các di tích Chăm ở Trung Kỳ (Henri Parmentier)

- Vựng tập của Viện Bảo tàng Chăm tỉnh Touran (Henri Parmentier)  

- Người Chăm và tín ngưỡng của họ (M.E Aymonrnier)

- Tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc Phật giáo và Bà La Môn ở Đồng Dương (Louis Malleret)

- Nghệ thuật tạc tượng nước Champa, nghiên cứu sưu tầm về các đạo giáo và tiếu tượng học ( Jean Boisselier)

- Nghệ thuật Chăm và quá trình phát triển của nó (Philip Stern)

- Những nước Ấn độ hoá ở Đông Dương và quần đảo Mã Lai (G. Coedes)


Tin cùng chuyên mục

 
 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
 
Thời gian
Từ 7h30 đến 17h00 tất cả các ngày
Giá vé
60.000 đồng/người/01 lượt tham quan
Địa chỉ
số 02, đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 
Lượt truy cập: 575,403 Hôm qua: 487 - Hôm nay: 104 Tuần trước: 3,563 - Tuần này: 591 Tháng trước: 58,991 - Tháng này: 47,738 Đang trực tuyến: 23