Tổ chức bộ máy

Ngày đăng: 16/11/2018

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Hồ Tấn Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 02363500822

Email: tuanht1@danang.gov.vn

Ông Hồ Văn Duy

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 02363500833

Email: duyhv@danang.gov.vn

Ông Trần Đình Hà

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 02363990989

Email: hatd@danang.gov.vn


PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Số điện thoại/Fax: (84-236) 3574801

Ông Trần Công Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0913488309

Email: hoangtc@danang.gov.vn

Ông Nguyễn Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0905251779

Email: hungn@danang.gov.vn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG

Số điện thoại: (84-236) 3572935

Email: gdtt-baotangcham@danang.gov.vn / ecdchammuseum@gmail.com

Bà Trần Thị Chiêm

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0965160636

Email: chiemtt@danang.gov.vn

 

PHÒNG SƯU TẦM, BẢO QUẢN VÀ TRƯNG BÀY

Ông Nguyễn Hồ

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0905321531

Email: hon@danang.gov.vn

Bà Trần Nguyễn Phương Nghi

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0905360905

Email: nghitnp1@danang.gov.vn 


Tin cùng chuyên mục

 
 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
 
Thời gian
Từ 7h30 đến 17h00 tất cả các ngày
Giá vé
60.000 đồng/người/01 lượt tham quan
Địa chỉ
số 02, đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 
Lượt truy cập: 575,330 Hôm qua: 487 - Hôm nay: 31 Tuần trước: 3,563 - Tuần này: 518 Tháng trước: 58,991 - Tháng này: 47,665 Đang trực tuyến: 15