Từ 8 giờ ngày 26-8-2021 đến 8 giờ ngày 5-9-2021: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND đối với những địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao

Ngày đăng: 26/08/2021
Ngày 25-8, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2860/QĐ-UBND bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7-2021 và Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Theo đó, từ 8 giờ 00 phút ngày 26-8-2021 đến 8 giờ 00 phút ngày 5-9-2021, thành phố Đà Nẵng tiếp tục áp dụng biện pháp thực hiện các hoạt động quy định tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND đối với những địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao.

Cụ thể, toàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-UBND, Quyết định số 2788/QĐ-UBND, trong đó xác định rõ các địa bàn với mức độ nguy cơ dịch bệnh tương ứng để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Những địa bàn có mức độ nguy cơ rất cao (vùng đỏ), là vùng cách ly tuyệt đối ít nhất 14 ngày; phải áp dụng biện pháp theo quy định tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16-9-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 7-72021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để giảm mức độ nguy cơ.

Những địa bàn có mức độ nguy cơ thấp (vùng xanh) do Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định thiết lập khi 14 ngày liên tục không có ca bệnh nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, gồm:

- Vùng xanh theo quy mô cấp phường, xã: áp dụng các biện pháp theo quy định tại Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố. Trường hợp phát sinh ca bệnh COVID-19, căn cứ hướng dẫn của ngành y tế, quyết định chuyển sang vùng vàng hoặc vùng đỏ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng. 

- Vùng xanh ở các khu dân cư tại các phường, xã: áp dụng các biện pháp theo quy định tại Điều 2 Quyết định này để bảo vệ vùng xanh, không để có ca bệnh nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Những địa bàn có mức độ nguy cơ và nguy cơ cao (gọi chung là vùng vàng), từ 8 giờ 00 phút ngày 26-8-2021 đến 8 giờ 00 phút ngày 5-9-2021, tiếp tục áp dụng biện pháp thực hiện các hoạt động quy định tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND; đồng thời bổ sung, điều chỉnh một số hoạt động mà người dân được phép tham gia. Cụ thể gồm:

- Hoạt động của các công ty thương mại đầu mối; trung tâm thương mại;  siêu thị; chuỗi cửa hàng tiện lợi (chuỗi siêu thị mini) được bố trí tối đa 100% số người làm việc.

- Hoạt động tại cơ quan, công sở nhà nước tiếp tục bố trí tối đa 10% số người làm việc (trừ lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch như công an, quân đội, y tế, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp) và thực hiện “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ). Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi người làm việc, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định và thực hiện từ 7 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút ngày 26-8-2021. Phải có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính với vi rút SARS-CoV-2 theo quy định; đã được tiêm vaccine phòng COVID-19; đồng thời, thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch tại cơ quan, công sở nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16-8-2021. 

- Hoạt động tại các nhà máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; bố trí tối đa 30% số người làm việc; đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ”. Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi người làm việc, Giám đốc/ chủ cơ sở, nhà máy sản xuất quyết định và thực hiện việc thay đổi này từ 5 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút ngày 26-8-2021.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dừng hoạt động trong thời gian thực hiện Quyết định này thì được bố trí tối đa 3 người/mỗi đơn vị để xử lý công việc cần thiết liên quan đến các thủ tục hành chính, tài chính.

- Công trình xây dựng trọng điểm được phép hoạt động theo danh mục do Chủ tịch UBND thành phố quyết định, phải đảm bảo điều kiện thực hiện “3 tại chỗ”.

- Đối với những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (gọi chung là shipper) đảm bảo các điều kiện sau: thời gian hoạt động hàng ngày từ 6 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút; đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ mỗi 3 ngày/lần bằng phương pháp RT-PCR; đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo quy định, thực hiện 5K, thường xuyên mặc trang phục bảo hộ của ngành y tế, khẩu trang đạt chuẩn, kính chống giọt bắn, găng tay và khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn mang theo khi tham gia hoạt động.

- Các hoạt động quan trọng và cấp thiết khác do Chủ tịch UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định theo thẩm quyền.

UBND thành phố giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phù hợp với các mức độ nguy cơ và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng địa bàn được thiết lập là vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh. 

Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện phương án bảo đảm kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu cho người dân thành phố. Rà soát danh sách các công ty thương mại đầu mối; trung tâm thương mại; siêu thị; chuỗi cửa hàng tiện lợi (chuỗi siêu thị mini) và số lượng người làm việc (bao gồm shipper) được phép theo quy định, gửi Công an thành phố để được cấp Thẻ nhận diện tham gia giao thông.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố quyết định các công trình xây dựng trọng điểm được phép hoạt động.

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo phối hợp các lực lượng tuần tra lưu động, kiểm soát chặt chẽ việc không ra khỏi nhà của người dân ngay tại khu dân cư và trên các tuyến đường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thực hiện cấp và hướng dẫn việc kiểm soát Thẻ nhận diện tham gia giao thông của người dân.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định; tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện.

UBND quận, huyện căn cứ diễn biến của tình hình dịch bệnh trên địa bàn và hướng dẫn của Sở Y tế, chịu trách nhiệm đánh giá, quyết định thiết lập vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh trên địa bàn quản lý và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng. Chỉ đạo UBND phường, xã tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các chốt kiểm soát tại khu dân cư, khu chung cư, thôn, tổ dân phố; phát động phong trào giữ vững và nhân rộng các vùng xanh trên địa bàn.

Đồng thời, rà soát danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu bố trí người làm việc theo quy định Quyết định này, gửi Công an quận, huyện cấp Thẻ nhận diện tham gia giao thông. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch theo quy định tại các công trình xây dựng trọng điểm khi được phép hoạt động. Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch của các nhà máy, cơ sở sản xuất (ngoài khu công nghệ cao và các khu công nghiệp) trên địa bàn quản lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; tạm dừng các quy định trái với nội dung Quyết định này.

THÁI BÌNH

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng


Tin cùng chuyên mục

 
 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
 
Thời gian
Thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần
- Buổi sáng: 7h30 đến 11h
- Buổi chiều: 13h00 đến 17h
Giá vé
60.000 đồng/người/01 lượt tham quan
Địa chỉ
số 02, đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 
Lượt truy cập: 355,772 Hôm qua: 416 - Hôm nay: 166 Tuần trước: 3,837 - Tuần này: 3,210 Tháng trước: 32,541 - Tháng này: 22,906 Đang trực tuyến: 14